DIAGNOZĖ – VĖŽYS..
NEIGIMAS. PYKTIS.
BAIMĖ. VILTIS.

Kartu mes galime palengvinti sunkiai
sergančių vaikų ir jų šeimų gyvenimą.

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PAGALBĄ SUNKIAI SERGANTIEMS VAIKAMS SKIRIANT PERIODINĘ AUKĄ.